Universitetet i Agder

2011. Bilde av campus grimstad. Hele  bygningen fra hovedinngangen.
Universitetet i Agder er et moderne universitet med fokus på innovativ bruk av teknologi og digitale løsninger i forbindelse med studiene. Studentene skal få utdanninger av høy kvalitet som er relevante og oppdaterte i forhold til kompetansebehovet i arbeidslivet.

UiA har to studiesteder, Kristiansand og Grimstad, med til sammen 11 000 studenter. Fakultet for teknologi og realfag er universitetets største fakultet, med 2500 studenter. UiA tilbyr ingeniørstudier på bachelor- og masternivå innen bygg, data, elektronikk, fornybar energi og mekatronikk, samt mange andre spennende studier på bachelor-, master- og PhD-nivå.

Regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid er høyt prioritert ved universitetet. UiA er en drivkraft for regional utvikling og samarbeider tett med næringsliv, organisasjoner og kulturinstitusjoner. De fleste bachelor- og masteroppgaver på teknologistudiene gis i samarbeid med store og små bedrifter i regionen.

Universitetet har et tett samarbeid med regionens verdensledende bore- og offshoreindustri, både innen utdanning og forskning. Sentralt i dette samarbeidet står UiAs mekatronikkmiljø, både gjennom mekatronikkutdanningen som er ett av UiAs signaturstudier, og gjennom det nasjonale senteret for forskningsdrevet innovasjon innen Offshore Mechatronics.

Andre viktige forskningssentre som er tilknyttet universitetet er Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching (MatRIC) som har status som Senter for fremragende utdanning (SFU).