Høgskulen på Vestlandet

hib
Høgskulen på Vestlandet (HVL) så dagens lys 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. HVL er en av de største høyskolene i landet, med om rundt 16 000 studenter fordelt på fem campuser i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Ved HVL kan du ta alt fra årsstudium til å fullføre bachelor-, master- eller doktorgrad. Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og maritime fag, lærer- og musikkutdanning, idrett, friluftsliv og folkehelse, natur- og samfunnsfag og økonomi og ledelse.

Sterke på ingeniørutdanning

På campus Bergen er det et bredt tilbud av teknologiske utdanninger. Her finner du alle klassiske ingeniørfag og i tillegg flere nye studietilbud. Ingeniørutdanninger av nyere dato er blant annet energiteknologi, kommunikasjonssystemer og undervannsteknologi. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er et av våre fremste fagområder, med spesiell vekt på utvikling av programvare. I Bergen tilbyr HVL også masterprogrammer innen programutvikling (IKT) og undervannsteknologi, samt innovasjon og teknologiledelse. I tillegg samarbeider Campus Bergen med UiB om en rekke master- og sivilingeniørprogrammer. 

I Sogndal tilbyr HVL bachelorutdanning i geologi og geofare og i fornybar energi. Masterprogrammet i Climate change management er relevant for studenter med teknologisk og naturvitenskaplig bachelor. 

I Førde blir det tilbudt bachelorutdanning i automatiseringsteknikk, i energi, elkraft og miljø, i bygg og anlegg og ettårig forkurs for ingeniørutdanning. Frå hausten 2017 startar ein opp bachelor i informasjonsteknologi. Her finnes også TRES-ordning og Y-vei. TRES-ordningen er for søkere til bachelorstudier i ingeniørfag som har generell studiekompetanse, men som mangler den nødvendige fordypningen i matematikk og fysikk. Y-vei er et tilbud som retter seg mot søkere med eksamen fra yrkesfaglig studieretning og relevant fagbrev. Studiene legger stor vekt på en praktisk tilnærming, der arbeid på laboratorium står sentralt. 

I Haugesund har HVL en bred fagportefølje og jobber tett mot regionens mangfoldige arbeidsliv. Den faglige profilen er undervisning, formidling, forskning og utvikling, og regionalt utviklingsarbeid innen de tekniske, økonomiske og maritime fagområdene. Studiene skal ha spesiell relevans for den petromaritime næringsklyngen i regionen. Det er videre et spesielt fokus på teknisk sikkerhet, økonomisk og organisatorisk usikkerhetsbehandling og komplekse maritime operasjoner. Campus Haugesund er bl.a. det eneste stedet i landet som tilbyr ingeniørutdanning innen brann og HMS. Innen brannsikkerhet er det også mulig å ta en mastergrad. På campus Stord er det i tillegg et masterstudium innen IKT i læring. 

HVL arbeider kontinuerlig med å videreutvikle studietilbudet i takt med samfunnsutviklingen, og holder tett kontakt med næringslivet på Vestlandet. Det tette samarbeidet gir gode muligheter for praksis, traineeplasser, gjesteforelesere, bedriftsbesøk og veiledning på bachelor- og masteroppgaver.