Sjøkrigsskolen

Skjøkrigskolen 2008
Sjøkrigsskolen utdanner Forsvarets framtidige maritime ledere. Skolen utdanner offiserer med høy kompetanse ved hjelp av en unik kombinasjon av lederutdanning og fagutdanning.

Du blir kriger, diplomat og virksomhetsleder - samtidig får du en faglig fordypning som operativ, marineingeniør eller logistiker/økonom.

Det finnes seks ulike bachelorprogram ved Sjøkrigsskolen. Tre gir ingeniørutdanning i elektronikk/data, elektronikk/automasjon og maskin. De tre andre gir fagutdanning i logistikk, nautikk og maritime jegeroperasjoner. Studiene gir også mulighet for påbygningsstudier ved andre universitet og høyskoler.

Skolen er involvert i Sjøforsvarets øvrige virke. Navigasjonskompetansesenteret er for eksempel engasjert i oppøving og mønstring av fartøyer, prosjektstøtte og deltakelse i diverse råd og utvalg.

Den sjømilitære yrkesprofesjonen består av to elementer: militær ledelse og fagkompetanse. Militær ledelse er nødvendig for at offiserene skal fungere som ledere under ekstreme forhold - i krise og krig. Fagkompetansen er rettet mot enkeltbransjer. Profesjonsutdanningen kjennetegnes ved den sterke bindingen mellom skolens teoretiske undervisning og praksis ved Sjøforsvarets fartøyer og avdelinger.

Faglig bredde og kontinuerlig fokus på teori og praksis gir deg et unikt utgangspunkt for en spennende lederkarriere.