Universitetet i Stavanger

bilde av uis
Universitetet i Stavanger (UiS) har en bredde i undervisningstilbud og en teknologisk utdanning og forskning som samarbeider tett med det lokale næringslivet. Vår visjon er å utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Universitetet i Stavanger (UiS) har en bredde i undervisningstilbud og en teknologisk utdanning og forskning som samarbeider tett med det lokale næringslivet. Vår visjon er å utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

UiS har omlag 10.700 studenter og 1560 ansatte. Universitetet er organisert i seks fakulteter: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Fakultet for utøvende kunstfag og Handelshøgskolen ved UiS. Her finner du et variert studietilbud på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Stavanger-regionen er det utviklet et fruktbart samarbeid, som gir deg som student muligheten til å få en fot innenfor industrien og næringslivet. 80 % av masteroppgavene på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet gjøres i samarbeid med det regionale næringsliv og industri.

Innen petroleum har UiS en forskningskompetanse som er blant de ledende fagmiljøer i verden. Det gjelder spesielt økt utvinning av oljefelt. Dette er et resultat av tett samarbeid mellom UiS, forskningsinstituttet International Research Institute of Stavanger (IRIS) og selskaper i universitetets umiddelbare nærhet - og ikke minst studentene.

Det Nasjonale IOR-senteret ved UiS jobber verdensledende forskere for å finne de mest miljøvennlige og effektive metodene for å hente opp restoljen.

Ved UiS finnes også sentrene CIPSI (Senter for IP-basert serviceinnovasjon), CORE (Centre for Organelle Research) og SEROS (Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet). Ved universitetet er også Forskningsnettverk for miljøvennlig energi, med forskere fra UiS og IRIS.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr åtte bachelorutdanninger i ingeniørfag, elleve mastergrader i teknologi og fem doktorgradsutdanninger.