Om TeknoVest

TeknoVest er et nettverk for teknologiutdanning og forskning innen naturvitenskap og teknologi på Vestlandet.
TeknoVest_logo_hvitbg_komprimert

Kvalitetsreformen har gjort det enkelt å starte utdanningen ett sted og fullføre den et annet sted. Istedenfor å konkurrere om studentene, har utdanningsinstitusjonene på Vestlandet gått sammen om å vise hva som finnes av teknologirettede utdanninger i regionen. Kvaliteten på utdanningene er også i fokus gjennom kurssamarbeid, utveksling av lærerkrefter og utvikling av nye masterprogram.

En grunn til initiativet er at TeknoVest vil bidra i den nasjonale satsingen på å rekruttere flere unge til realfag og teknologiutdanning. Det er også viktig for å dekke etterspørselen etter teknologer til næringslivet i regionen. Og ikke minst ønsker vi å vise frem våre teknologiutdanninger for potensielle søkere fordi vi er trygge på at de som velger oss vil ta en solid og god utdanning som vil gi dem muligheten til å jobbe med noe meningsfylt.

TeknoVest har erfart at når forskere samarbeider skaper det spennende forskning som får ekstern finansiering. Resultatet er sterkere fagmiljø som kommer studenter og næringsliv til gode gjennom bedre utdanninger og arbeidsdeling i prosjekter med næringslivet. TeknoVest jobber derfor med å være et nyttig og konkret nettverk der forskere kan bli kjent med hverandre og styrke hverandres forskning med sin spisskompetanse.